Om Agdering

Agdering er et nettverk av virksomheter i Agder som samarbeider om kunnskapsutvikling og innovasjon på tvers av næringslivet, det offentlige og med tyngde mot akademia.

Formål

Agdering skaper merverdi gjennom samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon.

Verdier

Agdering jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er nysgjerrige, vi deler raust av vår kunnskap og samarbeider om felles utfordringer.

Foreningens arbeid

Agdering skal være en arena for relasjonsbygging og samarbeid som sprer kunnskap og skaper merverdi for Agderings medlemmer.

Styret

Kristin A. Dale

Styreleder
Leder Industriutvikling - Å Energi

Sidsel Pettersen

Styremedlem
Eier og daglig leder - Innoventi

Gøril Hannås

Styremedlem
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping - Universitetet i Agder

Vidar Akselsen

Styremedlem
Banksjef - Handelsbanken Kristiansand

Trond Backer

Styremedlem
Daglig leder - Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Næringsalliansen

Jan-Erik Narvesen

Styremedlem
HR-direktør - Hennig-Olsen Is

Odd Joar Svensson

Styremedlem
Seniorrådgiver - KS Agder

Siren M. Neset

Styremedlem
Spesialrådgiver - NORCE

Lars Lislegard-Bækken

Styremedlem
COO, Senior Vice President - Gard

Konstanse Heide Åkerman

Observatør
Student - STA