Kompetanseprisen

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agder-regionen. Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater gjennom kompetanse- og innovasjonsutvikling.

Agderings kompetansepris henger særdeles høyt, men terskelen for å foreslå kandidater er lav.

Kompetanseprisen 2024 blir utdelt i begynnelsen av 2025.

Dersom du har spørsmål, send epost til ij@agdering.no.

Nominer din favorittvirksomhet

De som skal vurdere årets kandidater er:

Steinar Eilertsen

Juryleder, regiondirektør KS Agder

Ingvild Jensen

Juryens sekretær, daglig leder i Agdering

Jens Martinius Nilsen

Vice President, Learning and Business Implementation i Gard

Hanne Holvik

Organisasjonsutvikler i Å Energi

Tidligere vinnere

2023

Nøsted & AS

Nøsted & AS har oppnådd imponerende resultater gjennom målrettet innovasjon og kompetanseutvikling, forankret i kjerneverdiene innovasjonskraft, medarbeiderskap og vilje. Deres strategiske innsats for kontinuerlig læring og karriereutvikling har resultert i rekordresultater og bemerkelsesverdig vekst. Gjennom Nøsted-skolen har de styrket forhandlernes kompetanse, som har resultert i økt salg og kundetilfredshet. Koblingen mellom kompetansearbeid og driftsmodell har sikret gjennomføringskraft.

2022

Telenor Maritime

Telenor Maritime fremstår som systematisk i sin kompetanseutvikling og innovasjon, som er strukturert, planmessig og en integrert del av strategien.

2020

GE Healthcare

GE Healthcare kan vise til et helhetlig og solid arbeid innenfor en rekke av arbeidslivets felter. Det krever langsiktighet, strategisk fokus og gjennomføringsevne å skape konkurransekraft gjennom målrettet arbeid med kompetanse

2019

Agder Energi

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser.

2018

Hennig-Olsen AS

Hennig-Olsen Is har en tydelig strategi på miljøledelse, kunnskapsdeling og fagopplæringen i regionen, og jobber ekte og forbilledlig innenfor etisk handel og samfunnsansvar. – De påvirker alle sine leverandører til å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø, og målet er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft.

2017

Henriksen Snekkeri

Kjernen i Henriksen Snekkeri er det unike håndverket – møbelsnekkeren med sin fagkunnskap. Bedriften har gått fra å være en tradisjonell håndverksbedrift til en ledende designfabrikk. Alle ansatte i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere. I en tid med stadig økende digitalisering er virksomheten i forkant, og flere ansatte har fått opplæring i 3D-modellering.

2016

Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til å være en aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder. Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene.

2015

Dyreparken

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

2014

Arendal kommune

Arendal kommune er et foregangseksempel på systematisk jobbing med å etablere en robust og fremtidsrettet infrastruktur for å drive med kompetanseutvikling innen kommunal sektor.

2013

Fibo Trespo

Fibo Trespo har tilpasset beste praksis til egen virksomhet og egne produksjonsprosesser gjennom involvering, hvor alle som er involvert forstår hvorfor, hva og hvordan man lykkes i å bli best.

2012

Gard

Gard Academys rolle, funksjon og strategiske betydning vitner om en tydelig og langsiktig ledelsesfilosofi der sluttresultatet er avhengig av at den enkelte er i kontinuerlig ”forbedringsflyt”, møter kunden med kunnskap og innlevelse, gis et stort personlig ansvar og samtidig blir en stolt og engasjert medarbeider.

2011

National Oilwell Varco

Deres kompetanseutvikling over tid, og bruk av kompetanse som strategisk virkemiddel, er så fremragende at den er lagt merke til i hele verden, og også høyt verdsatt innen eget konsern – hvilket sikrer ressurser til ytterligere utvikling av virksomheten i Norge.

2010

Nettbuss

Gjennom involvering har utviklingsarbeidet bidratt til at alle ansatte nå deltar aktivt i organisasjonsutviklingen i virksomheten. Involvering og medvirkning i sammensatte prosjektgrupper og arbeidsgrupper har bidratt til innovative prosjekter og prosesser med meget gode resultater. Erfaringene er at kompetanse og involvering bidrar til at målene i selskapets strategiske plan nås, til det beste for kundene, miljøet og ansatte.