Workshop «Kompetanse til Agder» med Agdering og Trainee Sør

April 27, 2023

«Hvordan kan vi i fellesskap løse rekrutteringsutfordringene til Agder, når målet er å tiltrekke og beholde kompetanse?» Dette var temaet for workshopen «Kompetanse til Agder» som ble holdt på Handelshøyskolen v/UiA Kristiansand. De nær 60 oppmøtte fikk presentert problemstillingen, og bidro med gode innspill under idémyldringen til hvordan Agder kan løse utfordringen.

Nettverk er viktig som jobbsøker

Før workshopen kunne deltakerne høre innlegg på temaet fra Geir Hammersmark – Rådgiver virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune, og Baljinder Singh Rihel – Direktør, Sopra Steria Kristiansand. Først fortalte Rihel hvordan det er å få seg jobb på Sørlandet sett fra en jobbsøkers perspektiv som både utflytter og innflytter til regionen. «Man må ta initiativ, skaffe seg nettverk, og ikke vente på at jobben kommer til deg» sa Rihel. Videre belyste Hammersmark hvilke problemstillinger regionen har og må jobbe med i tiden fremover, deriblant hvordan og hvorfor regionen og næringslivet må tenke nytt for å vinne kampen om kompetansen.  

Idémyldring

Målet med workshopen var å komme med forslag til hva en digital plattform kan inneholde som vil være relevant for potensielle jobbsøkere som kunne tenke seg å bosette seg og jobbe i Agder. Som region har Agder en utfordring med å tiltrekke seg og beholde kompetanse fra både inn- og utland. De ulike gruppene arbeidet med ulike spørsmål knyttet til problemstillingen og prioriterte hva vi vil ha som innhold på en digital plattform. Resultatene vil bli publisert på Agdering og Trainee Sør sine nettsider og tatt med videre i arbeidet med en felles digital plattform for Agder.

Agdering vil takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere som gjorde dette til et engasjerende og interessant arrangement!