Vi må sammen skape Norges mest attraktive arbeidsmarked

May 12, 2022

Agder står overfor en stor oppgave med å skape Norges mest attraktive arbeidsmarked – også for familiene som følger med de nyansatte.

 

Tekst: Birte Hegerlund Runde Foto: Gerrick Robinson

 

Agdering, med Gard som vertskap, trommet nylig derfor sammen til felles bærekraftsforum for næringslivet, næringsavdelingen i kommunen, lokale lag, utdanningsinstitusjoner og andre interesserte for å tenke sammen gode løsninger for å rekruttere bærekraftig og vinne rett arbeidskraft – og beholde den.

- Å få tak i de beste hodene i batteriverden er en signifikant utfordring, og vi må bygge opp kompetanse fort. Nå er det 60 i arbeid fra 15 ulike nasjoner. Vi skal rekruttere 100-150 flere før året er over, informerte Ronny Gløckner, utviklingsdirektør i Morrow, som etterlyser en kraftig handling for å gjøre landsdelen attraktiv nok.

Også andre internasjonale bedrifter ser den samme utfordringen. Spesielt med tanke på å tilby et spennende arbeidsmarked, kulturtilbud og et vitalt lokalsamfunn også for de som følger med de nyansatte.

 

-Visumsøknaden tar for lang tid

Gløckner stiller spørsmålet ved hvordan Morrow kan få medarbeidere til å ønske å bli værende – spesielt også med tanke på hva ledsagerne skal jobbe med i et nytt land. Men den største utfordringen for øyeblikket er tiden det tar å skaffe visum. Per dags dato tar det nesten syv måneder å få godkjent visum.

-       Det er superkritisk for oss. Det er umulig med sånne tider for å få godkjent visum. Vi har mange gode hoder på vei inn. Vi gjør mye for å ta vare på dem, og få dem sosialisert, sier utviklingsdirektøren, som nevner blant annet Eyde-klyngen som en viktig aktør i denne biten.

Å bosette seg i Arendal, å kunne tilby nok gode bosteder og tilbud til familiene som kommer med dem som skal bli ansatt, er et av flere aspekter som er aktuelt å utbedre.

-       Da må vi lage – og fortelle historien om merkevaren Agder, sier Line Dahle, chief customer officer i Gard.

 

Må tenke både stort og lite

-       Vi må slutte å operere i lokalsamfunnet – men heller fokusere på alt vi kan få til sammen, poengterer Peter Gitmark i panelsamtale med KrFs Jon Olav Strand.

 -       Vi er store, men samtidig så små at vi kan jobbe effektivt. Derfor er vi nødt til å tenke hele landsdelen under ett. Og Sørlandet er vendt ut mot verden, bare se til Eyde-klyngen og prosessindustrien, tilføyer Jon Olav Strand (KrF).

 

Intern rekruttering og kameraderi

Sørlandet er kjent for å ansette internt, mange utlysninger når ikke ut, og kjenner du noen i en bedrift, er det stor sjanse for at du får jobben. Dette er fint for lokale, men kan gjøre det vanskelig for andre som kommer utenfra, dersom de ikke er i de rette nettverkene eller omgangskretsene.

-       Studentene har de viktigste ressursene for å bygge Agder videre. Men studentene etterlyser mange av jobbene som går under radaren. De blir ikke lyst ut. Det er derfor viktig med et samspill mellom Universitetet i Agder og næringslivet, presiserer Gøril Hannaas, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.

Øyvind Vedal, direktør for NAV Arendal, ser den samme problematikken

-       Studentene som befinner seg i Agder er utrolig gode ambassadører for Agder. Da er det viktig at vi stimulerer til en allsidighet, fordi vi også skal ha jobber for de som følger med hit – og barna deres, sier Vedal.

Internasjonale bedrifter som merkevarebygger

Derfor må Agder stille seg spørsmålet om hva som gjør at folk trekkes hit. Er det mangfold nok i både arbeidsmarkedet og i bedriftene? Er det mulighet for karrierevekst og forflytning i bransjene. Tiden for å jobbe for gullklokka for lang og tro tjeneste er forbi. Arbeidstakere ønsker å flytte seg i stillinger og klatre både oppover i bedriften og bortover i andre bransjer og bedrifter. Vedal mener de store bedriftene som finnes i regionen, som blant annet Glencore i Kristiansand og GE Healthcare i Lindesnes i større grad bør brukes aktivt i merkevarebyggingen av Agder.

-       Vi må spørre Bergen og Oslo hva som skal til for å velge Sørlandet. Vi må ikke være så navlebeskuende men spørre aktivt utad, tilføyer Vedal.

Kickstartet Welcome HUB Agder

Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen, mener nøkkelen til suksess ligger ved det Arendal har jobbet aktivt med i mange år:

-       Vi gjør ikke alt alene, vi er gode på samarbeid. Skal vi lykkes med at Morrow og deres ansatte skal velge å komme – og bli her, må vi mobilisere hele samfunnet vårt.

Både bo – og arbeidsmarkedet, kulturlivet og tilbud i regionen må løftes frem. Samarbeidshuben Welcome HUB Agder, med Megan Sommer Strand og Elisabeth Ramsberg Wollebæk fra Bærekraftshuset Impact Hub Agder, Nishi Asdal fra Ubuntu, Bente Pedersen fra Arendal International School, kultursjef Linda Sætra og næringssjef Kåre Andersen ble nettopp dannet for å jobbe med bedre inkludering i lokalsamfunnet – både i arbeidslivet og på fritiden.

Det er behov for å utvikle bærekraftige løsninger på dette feltet. Derfor har Arendal kommune engasjert Senter for praksisnær forskning i NORCE for å utvikle en konkret tjenestepakke for onboarding, samfunnsinkludering og digital tjeneste sammen med et kobbel av samarbeidspartnere som inkluderer NAV Agder, Kirkens Bymisjon, Voksenopplæringen, frivilligsentralene, Caritas, Røde Kors, Frelsesarmeen, biblioteket og Impact Hub Agder.

 

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal, er stolt av alt som er skapt i samarbeid i Agder. Nå må mange flere boliger skaffes til alle som skal jobbe i Morrow.

Det er et stort problem at ektefeller ikke får jobb, sier Svein Buvik, spesialrådgiver for eksterne relasjoner i Gard.

Bli forelsket, få bort mytene, gode natur – og fritidstilbud, inkludere studentene, synliggjøre bredden i arbeidsmarkedet og ikke rakke ned på oss selv, er noen av forslagene fra workshopen under Agderings bærekraftsforum.

 

Jobber skaper jobber. Vi må synliggjøre bredden i arbeidsmarkedet og hele spekteret av kompetanse som vi trenger, sier Morten Haakstad, leder av Næringsforeningen i Arendal.

 

Vi må ha mer fokus på folks utvikling og vise at det er karrieremuligheter, sier Maria Dalby i Grid.

 

Samarbeidshuben Welcome HUB Agder består av f.v: kultursjef Linda Sætra, Nishi Asdal fra Ubuntu, Bente Pedersen fra Arendal International School, Elisabeth Ramsberg Wollebæk og Megan Sommer Strand fra Bærekraftshuset Torvgata 7 og næringssjef Kåre Andersen.