Vellykket HR-dag i samarbeid med NHO Agder

November 23, 2022

Agdering arrangerte den 17. november 2022 i samarbeid med NHO Agder HR-dag med over 70 deltakere i Lillesand Hotel Norge.  

Formålet med HR-dagen var å bidra til at ansatte innen HR-området får faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og inspirasjon til å bidra til enda bedre resultater og utvikling i egen bedrift.

I det faglige innholdet ble det spesielt lagt vekt på temaene rekruttering, utvikling av arbeidsmiljø, prestasjonskultur samt presentasjoner av relevante problemstillinger i arbeidsrett.