Topplederforum - Sikring av digital infrastruktur i uforutsigbare tider

November 10, 2023

I en tid preget av uforutsigbarhet og rask teknologisk utvikling og hvor digital infrastruktur har blitt en kritisk komponent i både næringsliv og samfunn, var temaet "Sikring av digital infrastruktur i uforutsigbare tider" valgt med omhu til Topplederforumet den 7. november. Agdering, med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som vertskap, og i samarbeid med Næringsalliansen i Agder, hadde samlet over 60 deltakere for å reflektere de utfordringene og mulighetene vi som ledere må håndtere for å sikre en trygg og effektiv fremtid for våre organisasjoner.

Introduksjon

Foredragsholdere fra Nkom, Starlink, Å Energi, GE HealthCare, UiA, Egde Consulting og Gard ledet oss gjennom dette komplekse landskapet.

Daglig leder i Agdering, Ingvild Jensen, ønsket velkommen og introduserte dagens vert Pål Wien Espen, Direktør i Nkom. Vi fikk innsikt i hvem Nkom er og deres viktige rolle i nasjonal sikkerhet. Med visjonen “pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn”, ble det presentert viktige nøkkeltall og forklart at sikkerhet og robusthet i den digitale grunnmuren er en sentral del av jobben Nkom holder på med.  

Seksjon 1: Dagens digitale sikkerhetslandskap

Konferansier Kamilla Sharma, avdelingsdirekør i Nkom, presenterte videre hvordan vi i dag jobber med å ivareta sikkerheten og introduserte foredragsholder David Goldman, VP, Satellite Policy, SpaceX Starlink som var med på Teams fra Washington for å dele SpaceX’ globale teknologiske løsninger.

SpaceX designer, produserer og lanserer avanserte raketter and romfartøy. Starlink ble etablert i 2002 med det ultimate målet å gjøre det mulig og leve på andre planeter og er nå en av verdens ledere innen lanseringstjenester.

David Goldman påpekte Nkoms viktige rolle I Starlinks historie og understreket hvor viktig det var at alle bidro til beste bærekraftige praksis på tvers av landegrensene.

Neste foredragsholder var avdelingsdirektør for Sikkerhetsavdelingen i Nkom, Elise K. Lindeberg og med temaet “Digital infrastruktur og landskapet vi står i nasjonalt”, delte hun råd om hvordan ivareta sikkerheten i bedriftene. Hun tok oss gjennom utfordringsbildet i dagens samfunn, Nkoms ansvar og hvordan sikre digital forsterkning med viktigheten rundt en tettere integrering av næringslivet.

Panelsamtale: Norges digitale beredskap - Er vi klare for fremtiden?

Denne delen av forumet ble avsluttet med en panelsamtale ledet av Kamilla Sharma og med deltakere Elise Lindeberg, Nkom, Lars Erik Lunøe, Telenor Maritime og Knut Hoven, Å Energi som delte erfaringer og råd om Norges sikkerhetsnivå i den digitale infrastrukturens verden. Er vi gode nok og hvordan skal vi klare å ivareta sikkerheten fremover i Norge? Viktigheten av øvelse, tenke scenarier, se på alle alternative løsninger ble fremhevet med enighet av panelets deltakere.

Seksjon 2: Fremtidens digitale sikkerhet

Kamilla Sharma introduserte foredragsholder Marko Ilmari Niemimaa, CIEM - Centre for Integrated Emergency Management, UiA for å fortelle om toppleders ansvar for å sikre digital sikkerhet i sine respektive bedrifter. Marko snakket om utfordringen med å identifisere ansvaret for dette i en bedrift og understreket at dette var alle sitt ansvar og ikke bare ledere.

Joachim Schmidt, sikkerhetssjef i GE HealthCare AS Lindesnes var neste foredragsholder med fokus på sikring av infrastrukturen fra et industrielt perspektiv. Han la vekt på nødvendigheten av å forstå bedriftens egne muligheter og begrensninger til sikkerhet og vurdere ekstern eksperthjelp til sikringer, brannmurer og avanserte elektroniske verktøy. I store selskaper bør disse med fordel være uavhengige av «Corporate IT». Vurdere bruk av «ethical hackers» for å avdekke svakheter og å identifisere nødvendige sikringstiltak, f.eks. sikring mellom subsystemer.

Panelsamtale: Hvordan kan toppledere sikre deres virksomhets digitale fremtid?

Andre seksjon av forumet ble avsluttet med paneldebatt ledet av Helene Holte, Egde Consulting og med deltakere Joachim Schmidt GE HealthCare, Cathrine Hopstock, Gard og Marko Niemimaa, CIEM i panelet.  

Det ble diskutert hvordan toppledere kan sørge for at deres virksomhet har rett sikring og hvordan unngå krise og håndtere denne dersom den oppstår. Det var enighet om at dette ikke var et spørsmål om hvis den oppstår, men heller når, og at det derfor var viktig for ledere å skape en kultur i organisasjonen der alle var ansvarlige for sikkerheten på tvers av hele bedriften.

Kristin Dale fra Å Energi / Agdering oppsummerte dagens program og takket Kamilla Sharma, Pål W. Espen og Nkom for vertskapet.

Til slutt vil vi få takke alle som kom, og ønsker dere velkommen til neste arrangement. Dette kan du lese mer om på våre nettsider. https://www.agdering.no/arrangementer