Topplederforum: Flere sørlendinger i arbeid - hvordan lede morgendagens næringsliv?

December 22, 2022

Agdering arrangerte 23. november 2022 topplederforum i samarbeid med ASKO Agder og Næringsalliansen i Agder. ASKO Agder i Lillesand var vertskap for samlingen. På arrangementet var det foredrag om forskning på temaet, praktiske eksempler fra bedrifter i Agder og paneldebatt bestående av private og offentlige aktører og deres innspill til hvordan møte utfordringen.

Fattigdom går i arv

Eirin Mølland fra Handelshøyskolen ved UiA formidlet hva forskning sier om utenforskap. Budskapet hennes er at sjansene dine i arbeidslivet avhenger av oppvekst og familie. Fattigdom går i arv, og arbeidsgiver bør derfor være innstilt på å måtte ta hensyn til ballast og bakgrunn hvis man virkelig skal gi alle kandidater en reell sjanse til en posisjon i sitt selskap. Videre kunne Vegard Nilsen, Fylkesdirektør folkehelse Agder Fylkeskommune, fortelle om verdien av å forebygge fremfor å reparere. «Jo tidligere man investerer i barns utvikling, desto større effekt gir dette» sier Nilsen.

Utlys alle stillinger

ASKO Agder har blant lokale vært kjent som en av bedriftene i området som nettopp er flinke til å ansette mennesker som står i fare for å havne i utenforskap. Jens Ove Klev, Direktør ASKO Agder, oppfordrer derfor alle bedrifter i Agder til å utlyse alle stillinger, men også å ta praten med alle mulige kandidater. Christian Berthelsen, Daglig leder i Elementsør, tok deltakerne gjennom en erfaring om hvor viktig det faktisk er å vurdere kandidater, selv om de på papiret kanskje ikke virker som den rette. Språkbarrierer og mangel på dokumentasjon er ofte de største barrierene for internasjonale arbeidere som kommer til landsdelen, forteller Berthelsen.

Mange har kompetanse på «noe»

Ole Åkre leder utviklingen av «EncryptiaCity» - En digital plattform som bistår NAV og arbeids- og inkluderingsbedrifter med å konvertere «digitalhoder i utenforskap» til verdifulle digitale ansatte. «Mange har kompetanse på «noe», men hvordan kan man synliggjøre kunnskapen og ta denne i bruk i arbeidslivet», spør Åkre. Han mener at dersom arbeidsgiver kan la medarbeiderne jobbe på sine premisser når mulig, vil det gi god effekt. Det samme sier Geir Torvund, Daglig leder i FK Vigør. Det viktige er å lage plattformer, for eksempel idrett, der mennesker blir inkludert uavhengig bakgrunn.

De negative følgene forplanter seg uten tiltak

Hege Gabrielsen, Partner i PWC Consulting Agder, og leder av ressursgruppa Flere i arbeid under Næringsforeningen, poengterte viktigheten av å se på de overordnede initiativene og arbeidene som gjøres for å mobilisere bedriftene. Hvis ikke noe gjøres vil følgene av dette forplante seg i samfunnet.

Ønsker tydeligere behovsavklaring mellom det offentlige og private

Fra paneldebatten var et av budskapene fra det private til det offentlige en mer tydelig avklaring på hvilke behov det private faktisk har fra det offentlige for at insentivene til å ansette flere i utenforskap og med ballast til sin bedrift. Det ble også etterlyst initiativer for å samle alle engasjerte i det offentlige og private som i dag ofte sitter på hver sin tue.

Panelet bestod av: Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør Agder fylkeskommune, Christian Berthelsen, Daglig leder Elementsør, Jens Ove Klev, Direktør Asko, Ellen Knudsen, Daglig leder Teknobad, Øyvind Verdal, Direktør NAV Agder, Jon P. Knudsen, leder av paneldebatt

Vi takker alle bidragsyterne og spesielt ASKO for et eminent vertskap, samt innsikt i deres gode arbeid med utenforskap og innovative selskap.