Topplederforum 31. mai - Hvilke fortrinn har Agder som hjelper oss å møte dagens utfordringer?

June 2, 2023

Matsikkerhet, energisikkerhet, klimakampen og demokratiske verdier er under press. Dette vil føre til at internasjonalt samarbeid og handel vil ta nye former. Priser og renter øker raskt. Ulik virkelighetsoppfatning polariserer verden og den offentlige debatten.

Idar Kreutzer fra NHO, Naja Boone fra Morrow, Nils Gunnar Gjelsten fra Glencore Nikkelverk AS, Stina Torjesen fra Morrow, Rolf Thore Roppestad fra GARD og Elise K. Lindeberg fra NKOM

Agdering, med Glencore Nikkelverk som vertskap, og i samarbeid med NHO og Næringsalliansen, arrangerte 31. mai Topplederforum - Agder møter verdens-"UROEN". Formålet var å diskutere hvordan Agder best kan håndtere dagens utfordringer og usikkerhet.  

«UROENs» drivere - Hva er det store bildet og hva kan Agder bidra med?

Idar Kreutzer, Områdedirektør i NHO, holdt det første foredraget og snakket om årsakene til den store UROEN i verden. Han påpekte at man fortsetter å bruke den samme politikken som tidligere for å bremse inflasjonen som de selv har skapt. For å stabilisere markedet under pandemien har man injisert midler i markedet, og nå ser vi at rentene øker drastisk for å kontrollere inflasjonen, samtidig som politikerne fortsetter å bruke midler for å opprettholde kjøpekraften. Når det gjelder hva Agder kan bidra med, fremhevet Kreutzer spesielt behovet for en grønn omstilling. Han mener at Norge, sammen med Agder, burde være ledende innenfor dette området.

Norges smarteste industribedrift 2022!

Vertskapet for arrangementet, Glencore Nikkelverk, ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2022.

Dette ble markert før Naja Boone, direktør for markedsføring og kommunikasjon i Morrow Batteries, hadde en samtale med Nils Gunnar Gjelsten, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk AS. De diskuterte endrede rammevilkår for bedrifter både lokalt og internasjonalt. Gjelsten understreket særlig bekymringen for den økende mengden restriksjoner som blir innført. Han nevnte også at plasseringen av nikkelverket skyldes tilgangen på billig energi, men disse forutsetningene har endret seg de siste årene. Prisene er nå omtrent like over hele Europa, og vi må dele på tilgjengelig energi. Det er derfor viktig for norske produksjonsbedrifter, som har høyere kostnader sammenlignet med resten av Europa, å tenke smartere for å være konkurransedyktige.

Agders fortrinn

Etter den første pausen hadde Naja en samtale med Rolf Thore Roppestad, administrerende direktør i GARD, om hvordan vi utnytter vår beliggenhet på Sørlandet. Rolf Thore fremhevet sin kjennskap til Arendal og uttalte svært positive ting om hvordan Arendal kommune har tilrettelagt for bedrifter i over 25 år. Som administrerende direktør for et internasjonalt selskap med hovedkontor i Arendal, understreket Rolf Thore også betydningen av å være nær kundene. Derfor har de ansett det som nødvendig å ha kontorer på 13 steder over hele verden. Til slutt ble Rolf Thore spurt om han hadde noen gode råd til bedrifter som ønsker suksess internasjonalt, og han svarte at vi må formidle at vi er unike.

Nyetablering i verdens-«UROEN»

I kveldens fjerde innlegg skulle Stina Torjesen, bærekraftsrådgiver i Morrow Batteries, snakke om hvordan "UROEN" påvirker dagens industrielle etablering. Stina begynte sitt foredrag med å dele Morrows målsetninger her i distriktet og mente at Agder-regionen har gode forutsetninger for nyetableringer. Det er bare å se på alle de internasjonale bedriftene som har vokst i Agder i over 100 år. Stina tar oss også med på tanken om å etablere motstandskompetanse i hele Agder for å møte disse urolige tidene, enten man er nyetablert eller ikke.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, presentasjonAutomatisk generert beskrivelse

Hvordan kan Agder svare på store samfunnsutfordringer?

Et bilde som inneholder klær, innendørs, seminar, presentasjonAutomatisk generert beskrivelse

Siste taler var Arne Isaksen, professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, UiA. Han belyste hvordan Agder kan håndtere store samfunnsutfordringer sett fra et akademisk perspektiv. Arne understreket spesielt viktigheten av å ikke bare betrakte innovasjon som gadgets eller teknologi, men også som noe som involverer mennesker, kunnskap, lover, reguleringer og mer.

Hvordan skal virksomhetene på Agder møte de dystre spådommene?  

Etter at alle innleggene var presentert, var det på tide med en debatt. Kveldens debatt hadde flere interessante temaer på agendaen, blant annet: "Er situasjonen virkelig så dyster?", "Er forholdene verre på Agder enn andre steder?", "Hvordan påvirker UROEN vår kreativitet?", "Hvem har klart å forutse denne 'UROEN', og hvordan gjorde de det?", samt "Finnes det positive veier ut av disse dystre spådommene?"

Panelet for kvelden bestod av Idar Kreutzer, Jorunn Gislefoss, Elise K. Lindeberg og Rolf Thore Roppestad, og diskusjonen ble ledet av Stina Torjesen. Sammen skulle de svare på disse problemstillingene og utforske mulige løsninger.

SafeWork-senteret til Glencore Nikkelverk

Vi fikk en grundig gjennomgang av administrerende direktør, Nils Gjelsten, som demonstrerte hvor viktig Glencore Nikkelverk sitt nye SafeWork-senter er for å sikre de ansattes trygghet. Under omvisningen fikk vi se en engasjerende introduksjonsvideo som viste hvordan SafeWork-senteret brukes daglig for å forebygge skader. Alle ansatte, fra kontraktsarbeidere til toppledelsen, blir opplært gjennom ulike scenarioer og de får praktiske oppgaver som løses i et trygt miljø.

.

 

Agdering vil takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere som gjorde dette til et engasjerende og interessant arrangement!

Takk til Naja Bonne som konferansier. Takk rettes også til kveldens foredragsholdere Idar Kreutzer, Nils Gjelsten, Rolf Thore Roppestad, Stina Torjesen og Arne Isaksen for gode innlegg som peker på problemstillingens utfordringer og muligheter sett fra de ulike aktørenes ståsted.    

Agdering vil også få takke panelet i debatten bestående av Idar Kreutzer, Jorunn Gislefoss, Elise K. Lindeberg og Rolf Thore Roppestad for en saklig og god debatt. Denne ble ledet av Stina Torjesen som skapte godt engasjement, både blant panel, men også tilhørere.  

Til slutt vil vi få takke alle som kom, og ønsker dere velkommen til neste arrangement som er Teft for Næring - Arendalsuka den 16. august. Dette kan du lese mer om på våre nettsider: https://www.agdering.no/event/teft-for-naering-arendalsuka-2023