Dyreparken takker lean for god korona-håndtering

May 3, 2021

- Lean påvirket hvordan vi løste fjorårets krise, forteller Anne-Lise Crogh, Fagsjef HR i Dyreparken.

Selskapet har over flere år jobbet aktivt med å implementere lean-kultur. Da koronapandemien kom visste ikke Dyreparken om de i det hele tatt kunne holde åpent i 2020-sesongen.

- Det eneste vi visste for sikkert var at dette ikke ble «business as usual». Vi bestemte oss derfor for å lage åtte-ni scenarier for hvordan sesongen kunne utspille seg. Målet var å utforske hvordan vi kunne ruste oss best mulig, forklarer Crogh.

Da Dyreparken fikk beskjed om at gjester kunne ønskes velkommen inn i parken, måtte bedriften hive seg rundt for å imøtekomme smittevernskrav og hurtige endringer.

- Vi samlet ledergruppa og 40 avdelingsledere og nøkkelpersoner for å gå gjennom alle scenarier. Vi kokte dem ned til to sannsynlige. Deretter jobbet vi i grupper for å finne problemstillinger og løsninger.

I løpet av tre uker forberedte Dyreparken en hel sesong. Et arbeid som vanligvis tar en vinter.

- Når jeg ser tilbake er det nesten ikke til å tro. Vi klarte å se muligheter for endring. Vi hadde evne til å snu oss fort, og den tror jeg ikke vi hadde hatt for fem år siden.

Anne-Lise Crogh skal delta på Agdering neste HR-forum, som arrangeres digitalt før påske. Dato er enda ikke fastsatt, men da skal hun fortelle mer om hvordan Dyreparken leverte nesten tidenes beste resultat i en sesong hvor få forutsetninger for suksess var til stede.

Bilde: Dyreparken