Telenor Maritime ble kåret til årets vinner av Kompetanseprisen 2022

May 31, 2022

Prisen ble delt ut av Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder, under Agdermøtet mandag 23. mai 2022.

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agder-regionen. Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater gjennom kompetanse- og innovasjonsutvikling.

Telenor Maritime fremstår som systematisk i sin kompetanseutvikling og innovasjon, som er strukturert, planmessig og en integrert del av strategien.  

Det er en klar sammenheng mellom marked, strategi, forretningsmodell, organisasjonsmodell, arbeidsmåter, kompetansematrise og kompetanseutvikling.

Organisasjonsendringer

Gjennom strategisk endring og innovasjon er det etablert en organisasjonsmodell med nye kompetanser for å møte nye oppgaver og arbeidsmåter. Telenor Maritime har endret forretningsmodell for deler av virksomheten fra å være leverandør av skreddersøm til standardiserte leveranser. Dette innebærer oppkjøp av et finsk selskap og endring i deler av organisasjonen for å realisere den nye forretningsmodellen. Innovasjon går som en rød tråd fra strategiarbeid og markedsfokus til produktutvikling og leveranser.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutviklingen reflekteres ned til enkeltperson. Det vises til en rekke initiativer på et bredt spekter av kompetanseområder hvor bedriftens innsats er del av konsernets overordnede kompetansestrategi. Dette gjennomføres med ulike læringsformer inklusive organisert læring mellom unge og eldre arbeidstakere med gjensidig læringsutbytte der de unge får overført nyttig erfaring og de eldre får lære nytt programmeringsspråk. Juryen mener Telenor Maritime er et forbilde når det gjelder sin systematiske kompetanseutvikling. 

Mangfold

Gjennom Covid-perioden har Telenor Maritime forbedret medarbeiderengasjementet til tross for de utfordringer ny organisasjonsmodell innebærer. Telenor Maritime har fokus på mangfold og har økt kvinneandelen fra 7% til 24%.

Samarbeid

Telenor Maritime har samarbeid med UIA medstudenter og forskningsprosjekt, og er i ferd med å delta i lærlingeordningen.

Telenor Maritime tiltrekker seg erfaring gjennom samarbeid med virksomheter regionalt, samt samarbeid med GCE NODE-nettverket spesielt. Juryen mener dette samarbeidet øker den regionale kunnskapsbasen for vårt nærings- og arbeidsliv i Agder.  

Juryen lar seg imponere over at vinneren har et helhetlig og solid arbeid preget av langsiktighet, strategisk fokus, systematikk og gjennomføringskraft for å være konkurransedyktig, takket være målrettet arbeid med å mobilisere engasjement og utvikle kompetanse gjennom utfordrende tider.  

 Vi gratulerer Telenor Maritime som årets velfortjente vinnere av Agderings Kompetansepris!

 

Juryen

Juryen bestod i år av:

Steinar Eilertsen, regiondirektør KS Agder (leder og internt jurymedlem)

Sidsel Pettersen, daglig leder Innoventi (internt jurymedlem)

Jens Martinius Nilsen (eksternt jurymedlem Gard)

Ingvild Jensen (juryens sekretær og daglig leder Agdering).

 Vi takker juryen for innsatsen!