Teft for Næring: Work-Life Balance og Selvledelse

August 25, 2022

Agdering, UiA Alumni, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening inviterte under Arendalsuka til Teft for Næring, der temaet var Work-Life Balance og Selvledelse.

Svein Buvik, styreleder Agdering
Ingvild Jensen, daglig leder Agdering
Ingvild Jensen, daglig leder Agdering

Her kunne man blant annet høre Tor Geir Kvinen fra UiA trekke de historiske linjene på hva en arbeidsplass har vært, og hvordan man i moderne tid ender opp i mer eller mindre autonomibasert ledelse og superledelse. Han la særlig vekt på hvordan skillelinjene mellom jobb og fritid ikke alltid er like tydelige, men også hvor viktig det kan være å faktisk ha fritid.

Videre fulgte Betty Lunøe Åsheim (CCO i Fiven ASA) opp med hvordan det faktisk er å kombinere et stort ansvar i et globalt selskap og samtidig være til stede hos familien. Løsningen er å alltid tenke hva som er viktigst for meg, og deretter ta avgjørelsene basert på sine prioriteringer, sier Aasheim. Deretter gjelder det å huske å ta seg tid til å puste med magen, selv når det står på. Hun avsluttet med viktigheten av å ivareta egen fysiske og psykiske helse.

Sondre Paulsen fra Sparebanken Sør, tidligere proff håndballspiller for ØIF Arendal og Norges landslag, fortalte avslutningsvis om sin opplevelse med å kombinere proffkarriere innen håndball, med et familieliv som stadig krevde mer oppmerksomhet. Perspektivet ditt endrer seg gjennom livet sammen med hva som er viktig for deg, sier Paulsen. Det er derfor lurt å ha flere bein å stå på, for å ha større fleksibilitet den dagen håndballen ikke lengre er hovedprioritet. Han la særlig vekt på betydningen av å lære av sine feil, samt å sette seg i en posisjon til å gjøre feil igjen.

Tor Geir Kvinen fra UiA
Tor Geir Kvinen, UiA
Betty Lunøe Aasheim, Fiven
Betty Lunøe Åsheim, Fiven ASA
Sondre Paulsen, Sparebanken Sør
Sondre Paulsen, Sparebanken Sør

Foredragene var etterfulgt av panelsamtale ledet av Ingvild Jensen, daglig leder i Agdering, mellom foredragsholderne og Anja Ninasdotter Abusland, Stortingsrepresentant og sykepleie-alumn fra UiA, Maria Steinstø, U40-representant, Gründer, @degogjobb på Instagram og tiktok, byggingeniør-alumn fra UiA og Aksa Imran, prosjektingeniør Veidekke Bygg, Indøk-alumn fra UiA.

Samtalen fremhevet særlig hvor viktig det er å sette seg egne ambisjoner og grenser for hva en selv synes er greit i sin jobb-liv-balanse, samt å kommunisere og avklare dette med arbeidsgiver og organisasjon. Det vil også være en styrke dersom en involverer sin egen familie i store avgjørelser og at man er enige i hva som er greit. Det ble også diskutert hvor nyttig det kan være å prate med andre som er i samme situasjon som en selv, og reflektere over egen situasjon.

Panelsamtale
Panelsamtale
Panelsamtale