Teft for Næring: Unge Gründere til Agder

February 16, 2024

Onsdag 14. februar 2024 ble «Teft for Næring» arrangert, et viktig og informativt arrangement som bidrar til Agderings prosjekt «Kompetanse til Agder». Sammen med UiA Alumni, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening var målet å utforske veier mot en blomstrende gründerkultur på Agder. Vi samlet erfarne aktører med ulike perspektiver på scenen – fra unge gründere med praktisk erfaring fra virkemiddelapparatet, til nøkkelpersoner som former dette apparatet, og forskere som deler innsikt gjennom analytiske briller.

Stina Ask Mikkelsen fra UiA Alumni startet ettermiddagen med en introduksjon av dagens tema og velkomst av foredragsholderne.

Amalie Eilertsen presenterte veien hun gikk fra skoleoppgave til gründereventyr og CEO i Norsjór AS. Amalie som er utdannet sykepleier, var lei av å traske rundt i en bransje som kanskje ikke ga henne den kreative utfoldelsen og den dype tilfredsstillelsen hun søkte. Dermed begynte hun å utforske nye veier.

Hun tok videreutdanning på Gründerskolen i San Fransisco - dette var et avgjørende øyeblikk i hennes reise. Her fikk hun ikke bare teoretisk kunnskap, men også praktiske verktøy og inspirasjon fra et av verdens mest innovative miljøer. Gründerskolen i San Francisco ga Amalie tilgang til en verktøykasse som skulle vise seg å være uvurderlig. Hun lærte om forretningsutvikling, innovasjon, entreprenørskap og hvordan man navigerer i det komplekse landskapet av oppstartsbedrifter. Denne kunnskapen og inspirasjonen ble byggesteinene for hennes gründerreise.

Amalie legger vekt på viktigheten av å tørre og gå utenfor komfortsonen. Å bli gründer er en risikabel reise, men det er nettopp i de utfordrende øyeblikkene at man vokser og finner de virkelige mulighetene. Hun tok sjansen, og det har lønnet seg. Resultatet av Amalies mot og innsats er Norsjór AS, hvor hun nå er CEO. Dette selskapet har en visjon om å skape bærekraftige løsninger innen sjøfartsindustrien. Amalies historie er en inspirasjon for alle som drømmer om å skape noe nytt. Hun har vist at veien fra skoleoppgave til gründereventyr kan være krevende, men også utrolig givende.

Ole Henrik Golf, gründer og daglig leder for SLUSH’D Energy, delte sin reise fra idé til virkelighet. SLUSH’D Energy er ikke bare en vanlig energikonferanse. Det er en unik samling av gründere, ledere, investorer og selskaper som alle har ett felles mål: å akselerere overgangen til renere og mer bærekraftig energi. Inspirert av den velkjente Slush-konferansen i Helsinki, har SLUSH’D Energy som mål å lyse opp Mandal den 14. mars 2024. Her møtes tidligfase grønn teknologi, internasjonale investorer og bransjeledere. For deltakerne handler det ikke bare om å lytte til foredrag, men også om å engasjere seg, utfordre tankesett og utforske nye muligheter innen energisektoren.

Ole Henrik og teamet hans lot seg inspirere av den globale suksessen til Slush-konferansen i Helsinki. De ønsket å skape noe lignende i Mandal, og dermed ble SLUSH’D Energy født. Dette er ikke bare en kopi, men en unik tilpasning til lokale forhold og energisektorens behov. Mandal, en vakker by på Sørlandet i Norge, har sikret seg en plass blant de fem byene som skal være vertskap for SLUSH’D i 2024. Dette er en stor ære og en mulighet for Mandal å vise frem sitt engasjement for bærekraftig energi. Ole Henrik Golf og hans team har jobbet hardt for å gjøre SLUSH’D Energy til virkelighet. De har knyttet partnerskap med aktører som Energy Valley, som deler deres visjon og engasjement for energisektoren. Dette er bare begynnelsen, og de ser frem til å gjøre SLUSH’D Energy til en årlig begivenhet.

Deretter kom Christopher Krohn, forretningsutvikler i Innoventus Sør for å presentere "Virkemiddelapparatets rolle for gründere". Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som opererer i Agder-regionen i Norge. Deres hovedmål er å støtte og akselerere veksten av innovative selskaper. Innoventus Sør fungerer som en bro mellom gründere, investorer, offentlige virkemiddelaktører og andre interessenter.

Christopher og Innoventus Sør sin visjon er å gjøre Agder til den foretrukne regionen for å bygge innovative virksomheter. Dette innebærer å skape et miljø der gründere kan trives, få tilgang til nødvendige ressurser og samarbeide med andre aktører. Innoventus Sør jobber tett med gründere for å forstå deres behov, tilby tilpassede tjenester og veilede dem gjennom hele reisen fra idé til marked. Christopher presiserer viktigheten av å bygge broer, skape partnerskap og legge til rette for vekst. Agder-regionen har et enormt potensial, og med engasjerte aktører som Innoventus Sør, kan vi se frem til spennende tider for gründere og innovasjon i området.

Til slutt presenterte Stine Øyna, som er en del av UiA CoLAB og tidligere studieprogramleder for Shift entreprenørskap ved UiA – hun har viet mye av sin karriere til å forstå og fremme entreprenørskap. Stine har en PhD i internasjonal business fra Universitetet i Agder, og hennes forskningsfelt er entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Gjennom sin undervisning og forskning har hun bidratt til å forme fremtidens gründere og inspirert dem til å tenke utenfor boksen.

Hun startet med å presentere 10 myter om gründerskap, hvorav en av de mest utbredte mytene er at gründere lykkes hvis ideen er god. Stine utfordrer dette synet og påpeker at en god idé alene ikke alltid fører til suksess. Det er viktigere å fokusere på å løse et reelt problem i samfunnet. Stine vektlegger også at et godt team kan redde en dårlig idé, mens et dårlig team kan ødelegge en god idé. Å bygge et sterkt og komplementært team er avgjørende for suksess. Videre presiserer Stine at for å lykkes som gründer, må man ha både engasjement og kompetanse innenfor det feltet man ønsker å bidra til. Dette balansespillet er avgjørende. Stine understreker at det er viktig å tørre og feile. Hver feil er en mulighet for læring og justering. Veien fra idé til virkelighet er sjelden en rett linje, men heller en svingete sti med utfordringer og muligheter.

Stine Øynas engasjement for entreprenørskap og hennes bidrag til å forme fremtidens gründere er inspirerende. Hun minner oss om at suksess ikke alltid kommer lett, men at det er veien vi tar og lærdommen vi henter underveis som virkelig teller

Etter fire inspirerende foredrag tok deltakerne en velfortjent kaffepause før det var duket for panelsamtale. Panelsamtalen ble holdt av Emma Lunden, tidligere SHIFT-student og daglig leder for Bold type management. Det ble diskutert hvordan starte en bedrift, og hvordan få det til som gründer hvor Stine Øyna presiserte viktigheten av brobygging, samarbeid og networking. Amalie Eilertsen og Christopher Krohn vektla mulighetene for å prøve og feile under studietiden da dette er en periode hvor man har tid og muligheten til å komme i kontakt med forskjellige personer og bedrifter samtidig som man kan dra «studentkortet» i visse sammenhenger. Det ble også diskutert interessante temaer som viktigheten av synlighet som gründer, virkemiddelapparatet og investeringer. Til slutt fikk deltakerne muligheten til å stille spørsmål til gründerne.

Arrangementet ble avrundet med en takketale fra Stina Ask Mikkelsen fra UiA Alumni og Ingvild Jensen fra Agdering.