Teft for næring: Nasjonal markedsføring av Sørlandet og Agders samlede profil

November 1, 2023

Teft for næring: Nasjonal markedsføring av Sørlandet og Agders samlede profil

Den 30. oktober ble arrangementet "Teft for næring" avholdt, en milepæl for Agderings "Kompetanse til Agder" og NIKRs "Regionalt omdømmeprosjekt". Hovedfokuset var nasjonal markedsføring av Sørlandet og Agders enhetlige fremtoning.

Kvelden ble innledet av Lotte Blom van der Male fra NIKR og Stina Ask Mikkelsen fra UiA Alumni. De belyste viktigheten av temaet og dets innvirkning på oss alle.

Eugene Guribye fra NORCE Research kastet lys over utfordringene og mulighetene ved arbeidsinnvandring i Agder. Han påpekte at Norge i dag er på 50. plass på Expat Insider Survey: Ease of Settling in Index. Som en liten trøst bemerket han humoristisk at "det eneste positive med dette er at Sverige er på 51. plass". Videre informerte han om at "Kompetanse til Agder" nå vil undersøke tilgjengelig statistikk for å finne ut hvem som forlater regionen, slik at de kan iverksette passende tiltak fremover.

Anna Trillo fra Sharebox delte deretter sin personlige reise fra storbyene Stockholm og Oslo til Agder. Hun beskrev utfordringene hun møtte, men påpekte at nettverkene "reddet henne". Hun påpekte også at for å få tilgang til de mest verdifulle nettverkene, bør man helst være i en jobb og i en lederposisjon.

Aris Theophilakis leverte en bemerkelsesverdig presentasjon som utforsket hvordan man kan bryte gjennom markedsføringsstøyen. Han understreket med overbevisning at effektiv markedsføring må vekke følelser for å skape en varig innvirkning. Med sin klare formidlingsevne og innsiktsfulle tilnærming, engasjerte han publikum og fremhevet viktigheten av emosjonell tilknytning i markedsføringsstrategier.

Etter presentasjonene fulgte en kaffepause, etterfulgt av en interaktiv workshop ledet av Susanne Lende fra Business Region Kristiansand og Trond Backer fra NIKR. De presenterte "Regionalt omdømmeprosjekt", et initiativ for å fremme samarbeid på tvers av sektorer i Agder.

Da workshopen startet, ble deltakerne utfordret med fire utvalgte spørsmål om nasjonal markedsføring av Sørlandet. Responsen var overveldende - med over 190 innspill fra forsamlingen! Dette vitner om et brennende engasjement om dagens tema.  

Ingvild fra Agdering og Susanne Lende sørget for at alle deltakernes stemmer ble hørt. De oppsummerte svarene fortløpende, slik at alle fikk en dypere forståelse av diskusjonene og hovedpunktene fra hvert bord. Ingvild minnet om at ordene Hilse stammer fra ordet Helse – kanskje dette er det første vi Sørlendinger kan gjøre noe med!

Arrangementet ble avsluttet med en takketale fra Morten Haakstad fra ANF, som fremhevet viktigheten av samarbeid og fellesskap for Sørlandets fremgang.