Teft for næring - Karrieresprang

February 21, 2023

Agdering arrangerte 15. februar Teft for Næring på UiA Kristiansand der temaet var Karrieresprang-piloten. På samlingen som var ledet av Ingvild Jensen, Daglig leder Agdering, kunne studentene komme tett på utvalgte bedrifter som ga siste nytt fra arbeidsmarkedet og deres erfaringer med å komme i kontakt med potensielle nye arbeidstakere. Det var godt oppmøte fra mange studenter som nærmet seg slutten av sine studier.

Karrieresprang


Karrieresprang er en del av et regionalt samarbeidsprosjekt i regi av Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Agder Fylkeskommune, STA og UiA. Hanne Gulbrandsen er daglig leder i Grimstad Næringsforening og leder prosjektet. «Målet er å øke studenttrivsel i universitetsbyene våre og gi bedre muligheter for studentene å finne seg relevant sommerjobb og arbeidsplass ved endt studie» sier Gulbrandsen.

Derfor trenger vi dere nå, og etter studiet


Næringslivet var representert med Kirsti Lie (Rådgiver HR, Å Energi) og Olav Kristian Stokkenes (Partner / Regionsleder Sørlandet, Deloitte). Her ble det blant annet snakket om næringslivets behov for fremtidig rekruttering, tilgang til fersk kompetanse og nye innfallsvinkler på problemstillinger. Videre ble erfaringer delt om hva som skal til for å lykkes. Interesse, erfaring, relasjonsbygging, lojalitet og kvalitet ble trukket frem som særlig viktig.

Idémyldring


Avslutningsvis ble det holdt en workshop ledet av Trond Backer, Daglig leder NiKR, for at både studenter og næringslivet kunne komme med forslag til hvordan begge parter kan lære mer om hverandre og finne de rette hodene til de rette arbeidsplassene. Blant svarene på hvordan man kan øke rekruttering til relevante sommerjobber, var synliggjøring av jobber, flere internships i bedrifter og som del av studiet, flere bedriftsbesøk og synliggjøring av studentene for potensielle arbeidsgivere.

På spørsmål om hvordan man kan øke studentenes kjennskap til Agders næringsliv og jobbmuligheter, var større bruk av gjesteforelesere fra næringslivet, besøk fra studenter hos bedrifter, sommerjobb-messe og bruk av kommunikasjonskanaler der studentene er, noen av svarene.

Agdering vil takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere som gjorde dette til et engasjerende og interessant arrangement!

Kirsti Lie, Rådgiver HR, Å Energi
Olav Kr. Stokkenes, Partner / Regionsleder Sørlandet, Deloitte

Workshop ledet av Trond Backer, Daglig leder NiKR
Hanne Gulbrandsen, Daglig leder i Grimstad Næringsforening, i samtale med Sophie Larssen og Andreas Engeset (studenter)

Idémyldring