Om RECRUIT-prosjektet: Styrker Agders arbeidsmarked

April 10, 2024

Agderregionen står overfor utfordringer og muligheter når det gjelder arbeidsmarkedet. Med RECRUIT-prosjektet tar vi et steg for å møte disse utfordringene, med mål om å gjøre Agder til et enda mer attraktivt sted for dyktige fagfolk.

Kjernen i vår visjon er å tiltrekke og beholde dyktige fagpersoner i Agder. 

Dette initiativet er støttet av Agder Fylkeskommune med et tilskudd på 500 000 kroner, og markerer starten på et forprosjekt som skal utforske effektive måter å rekruttere og beholde talent i regionen. Et fremtidig hovedprosjekt kan videreføre og utvide dette arbeidet over en 3-5 års periode, med særlig vekt på Agders rolle i det grønne skiftet og behovet for økt kompetansetilflytting.

NORCE Research vil stå for forskningsarbeidet, og bidra med viktig innsikt for å veilede våre strategier. Medlemmene i Agdering-nettverket, som består av 38 ledende virksomheter i Agder, vil engasjere seg aktivt gjennom workshops og intervjuer, og dele sine erfaringer og perspektiver.

RECRUIT ser også frem til å arbeide tett med prosjektet Vekst i Sør, og sammen tar vi sikte på å finne nye metoder for rekruttering og integrering av arbeidskraft. Dette inkluderer tiltak for å sikre en god mottakelse av nye innbyggere og deres familier, og å tilrettelegge for karrieremuligheter innen regionen.

Vårt Advisory Board spiller en nøkkelrolle i prosjektet, med engasjerte medlemmer som:

Sammen står vi overfor utfordringer som bolig- og jobbmuligheter for medfølgende partnere og integrasjon i lokalsamfunnet. RECRUIT er vårt svar på disse utfordringene, et tiltak for å bringe sammen forskjellige aktører for å skape løsninger som kan bidra til et sterkere og mer inkluderende arbeidsmarked i Agder.

Bli med på reisen mot et bedre arbeidsmarked i Agder. Sammen bygger vi en sterkere region for fremtiden.

 

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan engasjere seg i prosjektet?

Ingvild Jensen, Agdering, 971 79 073