Nøsted & AS ble vinner av Kompetanseprisen 2023

January 26, 2024

Prisen ble delt ut av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna under Agderkonferansen 23. januar 2024.

Ingvild Jensen, daglig leder i Agdering, Kristin Dale, styreleder i Agdering og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agder-regionen. Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater gjennom kompetanse- og innovasjonsutvikling.

Se video med juryens begrunnelse for valget av de fire nominerte finalistene:

Video som introduserer vinneren av Kompetanseprisen 2023:

Årets vinner av Kompetanseprisen ble Nøsted & AS!

Nøsted & AS har over tid utviklet seg som bedrift og fått gode resultater. Bak dette ligger det et klart fokus på innovasjon og endring over tid der bevisst, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling har vært en naturlig del.

Dette har vært en satsing som er dypt forankret i selskapets kjerneverdier; innovasjonskraft, medarbeiderskap og vilje.

Gjennom sitt strategiske og langsiktige fokus på kompetanse, har Nøsted over tid sikret kontinuerlig læring og karriereutvikling internt. De har tatt i bruk innovative metoder, både for å fremme læring og involvering, men også bærekraft, likestilling og inkludering.

Gjennom Nøsted &-skolen har de økt kompetansen hos forhandlere, noe som har resultert i økt salg og kundetilfredshet.

I tillegg til at kompetansearbeidet er strategisk fundert, er det koblet til selskapets driftsmodell. Det å få utvikling og drift til å henge sammen er krevende, men har for Nøsted bidratt til gjennomføringskraft over tid.

De økonomiske resultatene taler for seg; Nøsted & AS har oppnådd rekordresultater og vist en bemerkelsesverdig vekst. I et felt av svært dyktige kandidater har Nøsted utmerket seg ved å ikke bare følge med i tiden, men ved å forme fremtiden gjennom sitt arbeid.

Nøsted & AS uttrykte følgende:

Vi gratulerer Nøsted & AS som velfortjent vinner av Agderings Kompetansepris 2023, og ser frem til å følge deres videre reise som en ledestjerne i kompetanseutvikling!