Kunstig intelligens på agendaen for toppledere og styrer

May 27, 2024

Onsdag 22. mai ble Agderings Topplederforum arrangert med temaet "Kunstig intelligens sin rolle for toppledernes og styrets agenda". Konferansen samlet et bredt spekter av deltakere fra næringslivet, akademia og det offentlige for å diskutere hvordan KI kan brukes til å forbedre virksomheten.

Konferansier for kvelden var Cathrine Hopstock, VP, Head of Technology hos Gard AS

KI, hva betyr det for Gard?

Som kveldens første foredragsholder snakket Rolf Thore Roppestad, administrerende direktør hos Gard, hvordan KI brukes hos Gard. Roppestad la ikke skjul på viktigheten av å være foran i den nye teknologien. Hvordan bedrifter må ta i bruk KI hvis de vil fortsette å være foran.

KI: En ny æra for ledere

Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, innledet konferansen med å trekke frem KIs potensiale til å transformere næringslivet. Han kalte KI for "en ny æra for ledere" og viste hvor rask fremfart KI har hatt de siste årene. Toppledere bør altså tenke strategisk fra start, og skaffe seg nødvendig kompetanse for å implementere KI i driften. Alle bruker KI i dag for å styrke seg, men vinnerne er de som bruker KI for å transformere seg.

Panelsamtale

I panelsamtalen deltok Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE Research, Rolf Thore Roppestad, administrerende direktør i Gard, Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør teknologi, innovasjon og sikkerhet i Å Energi, Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken, Jens Ove Klev, administrerende direktør i ASKO. Samtalen ble ledet av Morten Goodwin. Alle fikk svare på hvordan KI var blitt tatt imot i bedriftene, hvordan de bruker KI aktivt og hva resultatene var så langt. Jens Ove Klev fortalte som eksempel hvordan de nå bruker KI for å bestille inn matvarer til alle butikkene i Norge. KI beregner da for eksempel hvor mange bananer som skal til hver butikk den uken. Hos Dyreparken har man et samarbeid med UiA hvor man bruker KI for å gjøre dyreparken interessant for tenåringene.

KI er svaret - kan noen gjenta spørsmålet?

Elisabeth Austad Asser, PHD i AI og etikk, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Sør, understrekte at teknologi alltid er partisk og at man må sørge for at KI brukes ansvarlig. Teknologi vil alltid være forutinntatt, den er tross alt lagd av mennesker. Men med et nøkternt og kritisk syn kan KI være et veldig nyttig verktøy. Videre viste Austad Asser til hvor rask fremdriften av KI har vært, også i Norden. Men hvordan den fortsatt må utvikles og stilles krav til, for å få den så nøytral og objektiv som mulig.

Kom i gang med KI

Rebekka Omslandseter, Top 50 women in tech 2024 | PhD KI | Dataanalytiker og Morten Njåstad Bråten, kunde- og forretningsutvikler, BOUVET, argumenterte for at KI er et verktøy som kan brukes av alle, uavhengig av bedriftsstørrelse eller bransje. De viste også til de to forskjellige typene av KI. Tradisjonell KI som har en nytteverdi for bedrifter med et datagrunnlag. Denne typen KI har en høy nøyaktighet og er designet for spesifikke oppgaver. Den andre typen KI trenger ikke et datagrunnlag fra bedriften, den såkalte generative KI, generer tekst, lyd og bilder. For eksempel ChatGPT.

AI i praksis

Alf Lim, General Manager Norse Coders hos Norse Atlantic Airways, delte sine erfaringer med å bruke KI i et flyselskap. Han fortalte om hvordan KI brukes til å øke salget, automatisere prosesser og forbedre kundeopplevelsen. Han gav tre tips; start med målet først, og så velger du teknologien. Invester i kompetanse. KI er autopilot, men vi trenger fremdeles piloter.

Konklusjon:

Konferansen var en vellykket begivenhet som ga deltakerne en god forståelse av KIs rolle i næringslivet. Det var tydelig at KI er et verktøy som kan brukes til å forbedre virksomheten på mange måter. Det er imidlertid viktig å være klar over de etiske implikasjonene av KI og bruke den på en ansvarlig måte.

Neste Agdering Topplederforum

Neste Agdering Topplederforum blir 27. november på Kunstsiloen i Kristiansand med temaet "Omdømme som strategisk konkurransefortrinn i Agder". Dette er en flott mulighet til å lære mer om hvordan du kan bruke omdømme til å styrke din bedrift.