- Vi er imponert over GE Healthcares helhetlige og solide tilnærming til kompetanse

May 3, 2021

GE Healthcare vinner Agderings kompetansepris for 2020. Det ble annonsert under Teft for næring, 23. mars.

Prisen ble delt ut av Kristin Dale, konserndirektør for mennesker og kommunikasjon hos vinneren av kompetanseprisen 2019, Agder Energi.

- En stor ære

- Det er fantastisk å motta denne prisen. En stor ære. Det gjør meg stolt at vi er vinnere av denne prisen. Tusen takk, sier administrerende direktør, Jon Gabriel Noddeland.

- GE Healthcare kan vise til et helhetlig og solid arbeid innenfor en rekke av arbeidslivets felter. Det krever langsiktighet, strategisk fokus og gjennomføringsevne å skape konkurransekraft gjennom målrettet arbeid med kompetanse, sier juryleder Sissel Strickert.

Agderings kompetansepris deles ut til bedrifter, virksomheter eller organisasjoner som oppnår resultater gjennom målrettet kompetansesatsing. Juryen trekker frem flere grunner til at GE Healthcare vinner Agderings kompetansepris for 2020.

Samarbeid

- Vi mener GE Healthcare er et forbilde når det gjelder samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

GE Healthcare har et utstrakt samarbeid med grunnskoler, fagskole, videregående skoler, folkehøyskoler, læringsmiljøer regionalt, i tillegg til at de deltar i lærlingeordningen.

- GE Healthcare tiltrekker seg erfaring gjennom samarbeid med virksomheter regionalt, samt samarbeid med EYDE-nettverket spesielt.

Likestilt arbeidsliv og mangfold

GE Healthcare har over flere år arbeidet med likestilling og kvinners deltagelse i arbeidslivet.

Bedriften tilstreber å ha et arbeidsmiljø der alle blir inkludert uavhengig av alder, kjønn, religiøs overbevisning, seksuell orientering, nasjonalitet, funksjonshinder eller annet.

- GE Healthcare er en rollemodell for virksomheter i arbeidet med mangfold i arbeidslivet. Gjennom mange år har GE Healthcare vist interesse og gjennomføringsevne, blant annet er virksomheten sertifisert Likestilt arbeidslivsbedrift.

Reduksjon av klimaavtrykk

Ved GE Healthcare arbeides det målrettet med reduksjon av klimaavtrykk, med særlig fokus på energi og vann.

- Virksomheten på Lindesnes har i flere år arbeidet med å heve kompetanse på miljølovgivning i forkant av iverksettelse av nye krav til industrien, og samtidig gjør fabrikken ved Lindesnes investeringer i miljøteknologi for å være i forkant av forventede krav til industrien. Det synes vi i juryen er svært positivt.

Juryen

Juryen har i år bestått av:
• Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune
• Jens Martinius Nilsen, Vice President, Learning and Business Implementation i Gard
• Sidsel Pettersen, daglig leder og partner i Innoventi
• Lukas Georg Wedemeyer, strategisjef i Kristiansand kommune

Vi takker juryen for innsatsen.