Forretningsutvikler Siren M. Neset er nytt styremedlem i Agdering

June 18, 2021

Neset har etter flere år som regionansvarlig i Norges forskningsråd, startet i ny jobb som forretningsutvikler i NORCE Teknologi, med hovedansvar for Agder. Neset har lang erfaring fra oppdragsforskning og kjenner godt til Universitetet i Agder, hvor hun har vært næringslivskontakt og instituttleder.

Nå har hun tatt over for Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune, som forskningsinstitusjonenes representant i Agderings styre.

- Jeg kjenner til arbeidet til Agdering gjennom tidligere styremedlemmer, og jeg har deltatt på ett par av de digitale arrangementene i vår. «Teft for næring» er et spennende konsept som jeg ønsker å bidra til å utvikle.

Neset har flere års erfaring som styremedlem og styreleder.

- Jeg er styremedlem i Sørlandets kompetansefond og har vært styremedlem og styreleder i Tekna avdeling Vest-Agder i flere år.

Det nye styremedlemmet mener det blir spennende å knytte kontakt med representanter fra flere ledende bedrifter i Agder.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med dem om utvikling av kompetansehevende aktiviteter på tvers av næringer. Jeg har jo jobbet med forskning og innovasjon i mange år, så det ligger mitt hjerte nærmest. Utfordringene vi står overfor krever mer tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Kompetanseoverføring og samarbeid mellom bransjer og sektorer er derfor viktig.

Vi gleder oss over å ha Siren M. Neset med i styret, og ønsker samtidig å takke Sissel Strickert og Lage Isachsen Gundersen, som har vært studentenes representant, for deres engasjement og bidrag i Agdering.