Teft for næring

May 3, 2021

Ny møteserie for å se utviklingsmuligheter i regionen

Agdering, UiA Alumni, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening inviterer til Teft for næring.

Teft er en møteserie der vi ønsker å utfordre det etablerte for å sammen se utviklingsmuligheter for regionen vår. Møteserien vil gjennom regelmessige møter gi faglig innsikt som er nyttig både for studenter, nyutdannede og mer erfarne i næringslivet.

Vårt første arrangement blir digitalt, men fremover håper vi å kunne ha fysiske møter for å kunne legge til rette for nettverksbygging mellom deltakerne.

Temaet denne gang er nye forretningsmuligheter.

Norsk nærings- og arbeidsliv står i startgropa for det som kan bli den største disrupsjonen siden kommunikasjonsteknologiens inntog på 90-tallet. Disse endringene både utfordrer hva det betyr å være arbeidstaker og "tradisjonelle" måter å drive forretning på. Ved bruk av ny teknologi og nye forretningsmodeller senkes transaksjonskostnadene, noe som gir kundene varer og tjenester til lavere pris og ofte med bedre kvalitet. I dette webinaret belyser vi denne utviklingen og spør både hvordan det vil berøre de som er unge i arbeislivet, men også hvordan det "etablerte" næringslivet kommer til å håndtere transformasjonen.

Vi er så heldige å ha med oss de to UiA-alumnene Olav Aashaug og Anders Bøle fra Askeladden og co, og Ole K. Gulbrandsen fra Ridel til å dele sine erfaringer med sitt arbeid med nye forretningsmodeller. Professor Tor Helge Aas vil gi oss en innføring i forretningsmodeller i en digitalt tid.

Askeladden og co skal bygge opp verdens fremste gründerbedrifter, og oppsto etter deres suksess med frisørkjeden Cutters. Siden da har de blant annet startet opp Dr.Dropin, Squeeze, paint´n zip og Verd.

Ridel er Kristiansands nye taxiselskap. De jobber for å lage en ny generasjon taxi og skal gjøre taxituren billigere, grønnere, enklere og tryggere.

Tor Helge Aas er professor på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Aas forsker på innovasjonsledelse og fokuserer spesielt på tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon.

Under arrangementet vil også Agdering dele ut sin kompetansepris.

Program:
Utdeling av kompetanseprisen ved Roger Normann fra Agdering
Forretningsmodeller i en digitalt tid - Professor Tor Helge Aas
Case: Askeladden og co
Case: Ridel
Panelsamtale

Panelsamtalen ledes av Roger Normann, Agdering. Panelet består av:
Anders Bøle, Byggesjef i Askeladden og co og bachelor i byggdesign fra UiA
Olav Aashaug, regnskap Askeladden og co og bachelor i økonomi og administrasjon fra UiA
Ole K., Styreleder Ridel
Tor Helge Aas, Professor ved Handelshøyskolen UiA
Maiken Græsli McNeill, leder UiA Alumni
Trond Backer, Administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Morten Haakstad, Daglig leder Arendal Næringsforening

Arrangementet er gratis. Påmelding finner du her.