Årsmøte i Agdering

May 6, 2024

På årsmøtet i Agdering den 16. april ble årsregnskapet for 2023 gjennomgått og enstemmig godkjent av deltakerne, etterfulgt av godkjenning av budsjettet for 2024.

Følgende ble valgt som styremedlemmer for det kommende året:

Kristin A. Dale, Styreleder - på valg  i 2025

Odd Joar Svensson, Styremedlem – ny for to år, på valg i 2026

Gøril Hannås, Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Agder

Siren M. Neset, Styremedlem oppnevnt av forskningsinstitusjonene

Sidsel Pettersen, Styremedlem - på valg i 2025

Jan-Erik Narvesen, Styremedlem - på valg i 2025

Vidar Akselsen, Styremedlem - gjenvalgt for to år, på valg i 2026

Trond Backer, Styremedlem - gjenvalgt for to år, på valg i 2026

Lars Lislegard-Bækken, Styremedlem - på valg i 2025

I tillegg ga styreleder Kristin A. Dale og daglig leder Ingvild Jensen en orientering om Agderings aktiviteter i 2023 og planer for 2024.

Ingen ekstra saker ble diskutert under "Eventuelt".

Dette oppsummerer de viktigste punktene fra årsmøtet i Agdering.