Arendalsuka 2023 - Teft for næring: Jobbutsikt og økonomi i en urolig verden

August 16, 2023

I en tid preget av krig i Europa, klimautfordringer, svekket verdensøkonomi, stigende priser, økende renter og en global energikrise, samlet Agdering, UiA Alumni, Universitetet i Agder og flere andre aktører seg under Arendalsuka for å diskutere hvordan disse globale utfordringene påvirker de unges jobbutsikter og økonomi i Norge.

Ingvild Jensen, Daglig leder i Agdering, innledet arrangementet med å sette fokus på jobbutsikter og økonomien i en urolig verden.

Ingvild Jensen, daglig leder i Agdering og Q3 Partners
Ingvild Jensen, Daglig leder i Agdering

Lars C. Oxelheim, Professor emeritus ved Handelshøyskolen UiA & Lunds Universitet i Sverige, påpekte sammenhengen mellom finanskriser og teknologiskifte. Han argumenterte for at tidligere forsøk på å håndtere finanskriser har ført til økt global gjeld, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for fremtiden.

Professor Lars Oxelheim
Professor Lars Oxelheim, Handelshøyskolen UiA/Lunds Universitet
Tobias Øverli
Tobias Øverli, Prosjektleder bedriftsmarked ved Trainee Sør
Torunn Ostad, Høyre
Torunn Ostad, Politiker, Høyre

Tobias Øverli, Prosjektleder bedriftsmarked ved Trainee Sør, presenterte på en original måte de unges perspektiv på jobbutsikter og økonomi. Han belyste ulike usikkerhetsmomenter som påvirker de unge, som økte priser og klimaendringer. Videre understreket han viktigheten av politisk handlekraft, vilje til utvikling, og hva de unge ønsker av beslutningstakere for fremtiden.

Torunn Ostad, Agder Høyre, reflekterte over forskjellene mellom dagens unge generasjon og tidligere generasjoner. Hun fremhevet viktigheten av vekstfremmende rammevilkår, regional næringspolitikk og tiltak som gjør det lettere å ansette.

Under debatten delte Tina McDougall, Trainee Sør/GCE Node, sin personlige erfaring med å komme inn på arbeidsmarkedet og påpekte at tilgjengeligheten av jobber varierer sterkt basert på studieretning. Hilde Lekven, Managing Partner ved AGILE Interim, adresserte mangelen på kvalifiserte kandidater i teknologi- og helsefeltene og argumenterte for en sterkere satsing på realfagsutdanninger for å fremme det grønne skiftet. Christopher Hermansen, Leder i Grønne Studenter for Miljøpartiet De Grønne, påpekte behovet for flere relevante jobber i regionene, spesielt for de med høyere utdanning.

Debattpanelet: Henrik L. Andersen, Hilde Lekven, Torunn Ostad, Christopher Hermansen, Tina McDougall

Arrangementet ga en dypere forståelse av de utfordringene unge arbeidstakere står overfor i dagens urolige verden. En stor takk til alle deltakere og arrangører for deres bidrag til denne viktige diskusjonen.

En spesiell takk

Vi vil rette en stor takk til alle våre fremstående deltakere som bidro med sine innsikter og erfaringer:

Lars C. Oxelheim, Professor emeritus ved Handelshøyskolen UiA & Lunds Universitet i Sverige

Tobias Øverli, Prosjektleder bedriftsmarked ved Trainee Sør/AKT

Torunn Ostad, Agder Høyre 1. vara på Stortinget

Tina McDougall, Trainee Sør/GCE Node

Hilde Lekven, Managing Partner ved AGILE Interim

Christopher Hermansen, Leder i Grønne Studenter for Miljøpartiet De Grønne

Henrik Lindegaard Andersen, Forsker, NORCE Research

Ingvild Jensen, Daglig leder i Agdering

Deres engasjement og deltakelse var avgjørende for suksessen til arrangementet, og vi ser frem til å arrangere flere slike diskusjoner i fremtiden.

Filmopptak av arrangementet kan sees her: https://youtu.be/ppIfxTwflp4