Agdering Bærekraftsforum: Penger = Action!

February 15, 2023

Agdering arrangerte 26. januar Bærekraftsforum i samarbeid med Handelsbanken og Bølgen Bærekraftsenter. Temaet for samlingen var hvordan kapital gjør det mulig å gjennomføre det grønne skiftet, samtidig som man ser på de ulike mulighetene dette bringer.

«Gaper regionen over for mange områder? Hvordan kan vi vinne i konkurranse med resten av verden? Og hvordan skal vi synliggjøre våre fordeler for å trekke til oss risikokapitalen?» Dette var blant spørsmålene som ble presentert og diskutert på Biscenen på Teateret i Kristiansand. Som tidligere var programmet delt opp i to bolker med foredragsholdere, før det hele ble avsluttet med debattanter i panel, og innspill fra salen.  

Bærekraft er mer enn klima

Første foredrag ble holdt av Hilde Nordbø (Direktør og leder for bærekraft i Handelsbanken) som snakket om kapitalens rolle i det grønne skiftet. Nordbø stilte her spørsmålet om hvordan vi vet hva som er grønt nok, og hvordan en organisasjon kan forholde seg til ESG-aspektene i den forstand at bærekraft er mer enn klima. «Vi går mot at all kapital har en form for ESG-kriterier» sier Nordbø. Skal man ha inn risikokapital, må forretningsmodellen være langsiktig, og ikke minst bærekraftig.

«Je tar alle syv. Itte no knussel!»

Videre formidlet Arne Thomassen (Fylkesordfører i Agder Fylkeskommune) hvordan Agder kan møte alle regjeringens syv satsingsområder. «Hvorfor skal vi ikke ta dem?», spør Thomassen, og peker på at Agder allerede har mye som ligger til grunn i form av tverrfaglig samarbeid, kompetanse og areal. Han pekte også på utfordringer som industri vs. natur og miljø.

Et blikk utenfra

«Agder må sammenlikne seg med internasjonale konkurrenter» mener Kjersti Kleven (Daglig leder i Skaparhuset). I hennes foredrag fokuserte hun på fellesnevnere og ulikheter mellom Agder fylke og Møre og Romsdal fylke, der hun poengterer at konkurrentene til Agder ikke nødvendigvis er andre norske fylkeskommuner, men heller tilsvarende globale aktører. Kleven poengterte videre at det offentlige må prioritere i samråd med ønsker og behov fra privat kapital.

Investeringer i det grønne skiftet må være lønnsomme

Etter første pause holdt Jostein Devold (Investor i Leif Hubert Konsern) foredrag fra risikokapitalens ståsted. Han påpekte først og fremst at det nå er en mer usikker verden for investeringer som følge av både Covid-19 og krig i Europa, i tillegg til økte renter og inflasjon. «Summen av den økte risikoen fører med seg redusert investeringsvilje» sier Devold. Videre antyder han at en god ESG rapportering fra en organisasjon ikke nødvendigvis betyr at dette er et interessant investeringsobjekt. Det er lønnsomheten og forutsigbarheten som avgjør investeringsviljen.  

Investeringsstrategi i Å Energi

Siste foredragsholder var Atle Knudsen (Konserndirektør Ny Industri i Å Energi) som belyste hvordan investeringsstrategien til en aktør som Å Energi blir påvirket av interne og eksterne forhold. «Vi ønsker å bygge ny industri i samarbeid med andre aktører» forteller Knudsen. «Dette for å fordele risiko og innhente rett kompetanse til de større prosjektene.» Han poengterte også hvordan finansieringsevnen til selskapet i stor grad er påvirket av lokal og regional politikk.

Kapital er kynisk

Siste del av kvelden bestod av debatt mellom offentlige og private aktører med bakgrunn i dagens tema. Et av budskapene var her hvordan kapital er kynisk og går etter lønnsomme prosjekter og gode forutsigbare forhold. Bedriftene ser først og fremst på egne behov og muligheter når de velger investeringsobjekter, som ikke nødvendigvis samsvarer med det offentlige sine ønsker og mål. En investor vil velge det prosjektet som gir høyest avkastning til akseptabel og lavest mulig risiko i et forutsigbart og stabilt marked.  

Agdering vil takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere som gjorde dette til et engasjerende og interessant arrangement!

Takk til Vidar Akselsen som konferansier. Takk rettes også til kveldens foredragsholdere Hilde Nordbø, Arne Thomassen, Kjersti Kleven, Jostein Devold og Atle Knudsen for gode innlegg som peker på problemstillingens utfordringer og muligheter sett fra de ulike aktørenes ståsted.  

Agdering vil også få takke panelet i debatten bestående av Pernille Kring Gulowsen, Tom Fidjeland, Ingunn Ettestøl, Arne Thomassen og Jostein Devold for en saklig og god debatt. Denne ble ledet av Silje Haus-Reve som skapte godt engasjement, både blant panel, men også tilhørere.

Til slutt vil vi få takke alle som kom, og ønsker dere velkommen til neste arrangement som er Teft for Næring på UiA den 15. februar. Dette kan du lese mer om på våre nettsider: agdering.no/teft-for-naering-Karrieresprang