Bærekraftsforum - Hold av datoen!

Hvordan skal vi rigge oss på Agder for å få kapital til bærekraftig vekst, i rett tempo?

Dato:
Thursday, October 13, 2022
Tid
16:00
-
18:00
Sted
Nærmere informasjon om tid og sted kommer.
Påmelding

Nærmere informasjon kommer senere.