Bærekraftsforum: Agder – Norges mest attraktive arbeidsmarked

Hvordan rekruttere bærekraftig og vinne rett arbeidskraft – og beholde den?

Dato:
Monday, April 25, 2022
Tid
16:00
-
18:30
Sted
GARD, Arendal
Påmelding

Se artikkel om vårt vellykkede Bærekraftsforum her (klikk på bildet):

Program:

Vi inviterer til årets første fysiske Bærekraftsforum i Agdering 25. april 2022 kl. 1600–1830.

Utviklingen i jobbmarkedet skaper stor konkurranse, og vinnerne er dem som rekrutterer mest bærekraftig. Hvordan kan vi i Agder sammen skape et arbeidsmarked som er like attraktivt som Oslo, København og Stockholm – for hele familien?

Etter foredragene samles vi til idéutveksling rundt utfordringen: Hvordan kan vi sammen bygge identiteten som landets mest spennende arbeidsmarked, steder det er spennende å jobbe og godt å bo – med hele familien.

Med det som vil komme av nyetableringer og ekspanderende virksomheter, vil konkurranse i rekruttering av nye arbeidstakere bli stor. Den største utfordringen kan bli å klare å beholde dem vi ansetter her i Agder.

Få klarer det alene – sammen kan vi klare det

Vår region er liten, men i vekst. Vi vet at kompetansearbeidsplassene er mulighetenes marked for arbeidssøkere – og vi har bedrifter som kan tilby spennende jobber. Hvis vi evner å samarbeide på tvers av profesjoner og bransjer, kan vi bevise at Agder er regionen arbeidssøkere bør rette fokuset mot.